Elk bericht wordt zo snel mogelijk beantwoord

De loopbaan specialist

Boost je loopbaan!

Home Persoonlijk Systemisch Leiderschap (PSL)

Onder Persoonlijk Systemisch Leiderschap versta ik, dat je de volle verantwoordelijkheid neemt over je eigen carrière. Dat jij de regie in handen neemt over wat je met je loopbaan wilt bereiken. Je zet jezelf aan het stuur. En dit ondersteund door alle systemen waar je lid[1] van bent. Allereerst natuurlijk jouw familiesysteem. Jij zou er niet geweest zijn als er niet heel veel mensen voor jou verbinding met elkaar hadden gemaakt, waaruit kinderen voortkomen. Al je voorouders zijn belangrijk geweest om er voor te zorgen dat jij in het hier en nu je werk kan doen en je leven kan vervullen.

Naast je familiesysteem beïnvloeden andere systemen, zoals je school, je werk, hobby’s, vriendengroepen, verenigingen, sport clubs enzovoort, je carrièrestappen. Jouw keuzes zijn onbewust verbonden met loyaliteiten binnen deze systemen.

Als jij kennis hebt van de potentiële krachten en mogelijke (valse) loyaliteiten in deze systemen, kun je vrijer en meer verbonden leven en betere besluiten nemen voor je carrière. Jij bent tot dit moment in je loopbaan gekomen door het lidmaatschap van systemen waarin jij een plek hebt. Die systemen hebben je persoonlijke rugzak[2] gevuld. En in die rugzak zit van alles wat je kan ondersteunen of tegenwerken in de groei van je carrière. Bewust zijn van deze invloeden, maakt dat je betere keuzes maakt. Door betere keuzes word je gelukkiger en krijg je meer energie en succes in je loopbaan.

Ik geef je een voorsprong in mogelijk te nemen stappen in je carrière, door je gebruik te laten maken van het vliegwiel. Met het vliegwiel word je sneller bewust van wat er in je rugzak zit, wat je tegenhoudt, wat je ondersteunt, en wat je te doen hebt. Hierdoor leer je leven met je rugzak en leer je eruit toe te passen wat jou ondersteunt in je carrière.

[1] Een lid is iemand die behoort bij een systeem.

[2] https://deloopbaanspecialist.nl/persoonlijke-groei/het-rugzakmodel-van-je-persoonlijkheid/

We werken over het algemeen langer, dan dat we thuis zitten. Al is dat in de Corona Tijd misschien een bijzonder uitspraak. Je maakt meer tijd door met je collega’s dan met je vrienden, dus lijkt het me handig en nuttig dat je je werkomgeving zoveel mogelijk verbindt met wat jij wilt bereiken, waar jij goed in bent, waarop jij gewaardeerd wordt en waar jij betekenis aan hecht. Anders is het toch een beetje zonde van je tijd, toch?

Om de reis hiernaartoe zo duidelijk mogelijk te laten zijn, en je carrière hierbij mogelijk te versnellen heb ik tien systemische sleutels uit het gehele systemische gedachtegoed gedestilleerd. Toepassing van deze sleutels kan je loopbaan een boost geven en werken als vliegwiel voor groei. Hiermee kan je jouw loopbaan zo succesvol, met de meeste energie mogelijk, zo plezierig en resultaatgericht mogelijk inrichten!

Zie de hoofdstukken hierover uit mijn boek Persoonlijk Systemisch Leiderschap, of de oefeningen die hierbij horen uit mijn werkboek. Het boek is te koop via www.deloopbaanspecialist.nl/boek. Je wordt dan doorgeleid naar mijn uitgever Linda Baart.