Ankeren en een goed (sollicitatie)gesprek

Ankeren en een goed (sollicitatie)gesprek.

Ankers kun je gebruiken om “States” die uit je herinnering komen, te koppelen aan situaties die je in de toekomst tegenkomt en waar deze staat bijzonder welkom is of kan zijn. Deze kan je gebruiken in positieve en in negatieve zin.

Bij een (sollicitatie)gesprek helpt het om je positief te ankeren en je bewust te zijn van mogelijke negatieve ankers. Negatieve ankers vallen vaak het meeste op en maken de diepste indruk. Iemand voor je lijkt bijvoorbeeld op een type mens waar je een negatief gesprek mee hebt gehad. Een pijnlijke ervaring kan een messcherp beeld in ons geheugen plaatsen of daarin een klank nalaten die weer terugkomt als zich omstandigheden voordoen, die overeenkomsten vertonen met de pijnlijke situatie van toen. Je bent dan als het ware geconditioneerd en voorbereid om die emotie van toen te koppelen aan de situatie van nu. Angsten en fobieën zijn daar een goed voorbeeld van[1]. Je hebt je los te maken van dit anker en weer ‘te gaan varen’ richting jouw bedoeling, jouw missie en visie in het leven.

Ankers werken zo snel dat we er ons soms wel en soms niet van bewust zijn. In ieder geval gebeurt het onbewust dat ankers een grote impact op ons gedrag hebben. Ankers hebben grote macht omdat ze onmiddellijk krachtige stemmingen kunnen oproepen. Dat is wat er gebeurt wanneer je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt of een bepaald stukje muziek hoort waarbij je een sterke emotionele herinnering hebt, of een beeld ziet, of een persoon ziet die je aan iemand anders doet denken. Mensen hebben allemaal onbewuste ankers. Dus elke combinatie van gedachten, ideeën, gevoelens of stemmingen die optreedt bij een externe gebeurtenis (stimulus), wordt een anker genoemd. Je anker wordt getriggerd door de externe gebeurtenis en het is aan jou of je het anker gebruikt, of dat je het loslaat.

In positieve zin kan je ankeren heel goed toepassen. Wees je allereerst bewust van je ankers. Welke dragen bij aan je gesprek? Aan de synchroniciteit? Welke resoneren in de communicatie en helpen je je doel te bereiken in verbinding met het doel van de ander?

Er is online veel te lezen over ankeren, en het kan je heel erg helpen om bewust te zijn waar je aan vastzit en welke je los en toe hebt te laten.


[1] https://nlpacademie.nl/nlp-kennisbank/nlp-terminologie/ankeren/