Elk bericht wordt zo snel mogelijk beantwoord

De loopbaan specialist

Boost je loopbaan!

Home Privacy policy

Deloopbaanspecialist.nl (Beontop) vindt de privacy van haar bezoekers erg belangrijk. Opslag van gegevens wordt tot het minimum beperkt. Uiteraard worden gegevens nooit voor een ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn verstrekt.
Dat betekent dat:

 • tijdens uw bezoek van Deloopbaanspecialist.nl alleen persoonlijke gegevens gevraagd of vastgelegd worden in geval van een bestelling danwel het geven van feedback via het contactformulier.
 • aangezien wij proberen Deloopbaanspecialist.nl voortdurend te verbeteren, wel bezoekersstatistieken gemeten worden, maar dat deze informatie nooit aan individuele gegevens van bezoekers wordt gekoppeld.
 • wanneer u (persoonlijke) gegevens via een formulier aan Deloopbaanspecialist.nl doorgeeft, deze gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft ingevuld. Ze zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • wanneer u een e-mail stuurt aan Deloopbaanspecialist.nl, om welke reden ook, dat dit e-mail adres nooit voor een ander doel gebruikt wordt dan waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven.
 • binnen Deloopbaanspecialist.nl op beperkte schaal cookies gebruikt worden, maar dat deze niet worden misbruikt om persoonlijke gegevens te verzamelen. (Nb met de meeste browsers kunt u de cookies van de harddisk van uw computer verwijderen, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg uw browser-instructies of helpscherm om meer over deze functies te weten te komen.)
 • Deloopbaanspecialist.nl gebruikt Google AdWords Remarketing om te adverteren via het internet. AdWords remarketing zal relevante advertenties weergeven op basis van uw bezoeken op de website van Deloopbaanspecialist.nl door middels van het plaatsen van een cookie. Deze cookies kunnen de bezoekers niet identificeren en geven geen toegang tot uw device. Zo’n cookie wordt gebruikt om te bepalen welke bezoeker welke pagina’s heeft bezocht, om vervolgens relevante advertenties weer te geven. Indien u geen advertenties wilt zien via Google Adwords Remarketing, dan kun u dit aangeven via Google’s advertentie voorkeuren.
  Naast cookies maakt Google gebruik van geverifieerde ID’s (persoonlijke gegevens) van bij Google ingelogde gebruikers die Google hebben toegestaan hun web- en appgeschiedenis aan hun Google-account te koppelen en informatie van hun Google-account te gebruiken om advertenties die zij op het web zien, te personaliseren.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het plaatsen van een bestelling laat u de volgende persoonlijke gegevens bij ons achter:

• naam
• factuur- en/of leveradres (t.b.v. de verzending)
• e-mailadres en telefoonnummer (t.b.v. de communicatie over uw bestelling. Nb soms is het noodzakelijk om telefonisch contact op te nemen, bijvoorbeeld bij een incorrect emailadres)
• eventuele persoonlijke gegevens die u invoert in een open veld van het bestel- of contactformulier

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Delen van gegevens
Voor de afhandeling van uw betaling maken wij gebruik van de payment provider Stripe. Zij verwerken uw naam, emailadres, bestelnummer en bankrekening of kaartnummer of eventueel paypal-referentie. Dit ten behoeve van de afhandeling van uw betaling, eventuele terugbetaling en communicatie over de betaling.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor inzage, aanpassen en verwijderen van uw gegevens kunt u contact opnemen via: info @ beontop.nl.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, vragen zich helder te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én pasfoto af te schermen. Wij streven er naar om uw verzoek binnen 4 weken af te handelen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt toch klachten hebben over bijvoorbeeld de verwerking, vastlegging of verwijdering van uw gegevens, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Op Deloopbaanspecialist.nl wordt gebruik gemaakt van cookies om het gebruik van de website te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden.
Deloopbaanspecialist.nl onderscheidt de volgende cookies:

 • Functionele cookies – Worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen en producten in uw winkelwagen te onthouden.
 • Monitoring/Analytics cookies – Worden geplaatst door Google Analytics. Hiermee kan Deloopbaanspecialist.nl anoniem het gedrag op de website in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we onze bezoekers nog beter van dienst kunnen zijn.
 • Marketing of targeting cookies – Cookies die worden geplaatst om uw interesses en demografische gegevens te bewaren zodat op en buiten de Deloopbaanspecialist.nl website aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van uw wensen/interesses.

Raadpleeg de instructies voor het aanpassen van uw cookie-settings voor uw specifieke browser via een van onderstaande links:
Google Chrome ,  Mozilla Firefox Microsoft Internet ExplorerApple Safari , Opera Software of download de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als u actief via deze site bestelt, nemen we uw gegevens op in ons bestand. Wanneer u gegevens van anderen aan ons verstrekt, bijvoorbeeld ten behoeve van de verzending van een cadeau, dan wordt u geacht hiervoor toestemming van deze persoon/personen te hebben verkregen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u dit schriftelijk doorgeven aan Beontop, Commandeurslaan 7, 1851 XP Heiloo.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Deloopbaanspecialist.nl behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Deloopbaanspecialist.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te controleren of veranderingen zijn doorgevoerd.