Elk bericht wordt zo snel mogelijk beantwoord

De loopbaan specialist

Boost je loopbaan!

Home Begrippenlijst Systemisch werken Begrippenlijst: SYSTEEMDENKEN

Systemisch werken is een onderdeel van systeemdenken. Systeemdenken gaat ervanuit dat allerlei onderdelen die in eenzelfde omgeving bevinden elkaar wederzijds beïnvloeden en een geïntegreerd geheel vormen. 

Het geheel is hierbij groter en krachtiger dan de onderdelen waar het uit bestaat. De verbindingen tussen de onderdelen voegen waarde toe. Zie je eigen lijf eens als een systeem. Met je ledematen, je hoofd, je romp en je verbindingen daartussen. 

Als we dat allemaal uit elkaar halen, en dan weer in elkaar zetten, ben je dan weer een mens. Nee, de verbindingen tussen alles maken dat jij als een geheel kan functioneren.

Systeemdenken is gestoeld op natuurlijke wetmatigheden. 

Een kudde antilopen is bijvoorbeeld sterker dan een loslopende antilope want een roofdier zal altijd de loslopende antilope pakken. Een antilope in de kudde is dus beschermd. Verbinding houden met de kudde, voegt waarde toe. Zo is het ook bij mensen. Samen staan we sterker dan alleen. Systeemdenken benadrukt het belang van het systeem waarin individuen een plek hebben, en de verbinding tussen de individuen waarde toevoegt.

Terug naar de begrippenlijst Systemisch Werken