Elk bericht wordt zo snel mogelijk beantwoord

De loopbaan specialist

Boost je loopbaan!

Home Een loopbaanopstelling doen

Welke vraag wil je behandelen? Zie hier mijn visie op loopbaanopstellingen. Hieronder schets ik de kenmerken van een loopbaanopstelling bij mij.

Maak vloerankers als representanten voor jezelf, jouw organisatie, jouw blokkades, jouw talenten, jouw verlangens, jouw klanten en jouw resultaten. Dit zijn de kern-vloerankers die altijd opgesteld worden, bij elke loopbaanopstelling. Als je momenteel geen organisatie hebt waar je voor werkt. Dan is je eigen werk jouw organisatie, wat het ook is. Bij uitzondering kunnen kern-vloerankers weggelaten worden, als de vraag die niet in scope heeft.

Geef je vloerankers als representanten altijd een kijkrichting. Net als personen in een familieopstelling geef je ze een ‘neusje’ waardoor je weet waar ze naar kijken. Het is van belang om te weten waar ze naar kijken omdat dit bepaalde informatie geeft over de opstelling. Welke informatie dit is, is volledig afhankelijk van de opstelling zelf.

Daarna analyseren we samen je vraag en bekijken we samen of je voor je vraag nog andere vloerankers nodig hebt. Heb je vloerankers nodig voor familieleden die wellicht verbonden zijn met je talenten, blokkades, verlangens of resultaten of anderszins? Heeft je vraag betrekking op collega’s? Dan neem je daar ook een vloeranker voor. Etc. Je vraag, en onze gezamenlijke verdieping van je vraag maakt de bedding voor de loopbaanopstelling.

Als alle vloerankers bekend zijn, vraag ik ze je in de ruimte op te stellen. Dit kan digitaal middels daarvoor geschikte tooling, zoals Google https://jamboard.google.com/, of met vloerankers in een videovergader sessie met Zoom, Webex, MS-teams of anderszins op tafel of op de grond, of met een wandeling in het bos, of met een fysieke sessie (wel met handhaving van de Corona-regels). Mij maakt de werkwijze niet uit. Het gaat om de intentie en energie. Ik ben bekend met alle manieren van opstellen, en als jij een voorkeur hebt, volg ik je daarin.

Gedurende het opstellen blijven we samen voelen wat het veld ons wil vertellen.

 • Waar staan de representanten ten opzichte van jou? Staan bepaalde representanten, voor jouw gevoel, goed in verbinding. En wat ervaar jij hierbij? Staan ze voor je? Achter je? Naast je? Wat is hun kijkrichting? Kijken ze van je af of naar je toe?
 • Wat valt je op als je kijkt naar de representanten in relatie tot jouw vraag?
 • Ben je een representant vergeten als je er nu naar kijkt? En wat betekent dat dan voor jou?
 • Welke representant staat het dichtste bij je, en wat betekent dat voor jou?
 • Wat betekenen de persoons-representanten die in de opstelling staan voor jou in relatie tot je vraag?
 • Zijn die persoons-representanten te bereiken om te spreken over je vraag? Wat voel je erbij als je die (on)bereikbaarheid ervaart?
 • Ervaar je hulpbronnen, als representanten, die je inzicht kunnen geven in beantwoording van de vraag?
 • Ervaar je blokkades die je inzicht geven in beperkingen in het hier en nu? Wat vertellen die je?
 • Hoe ver staan je resultaten van je af, en wat voel je daarbij?
 • Als je voelt op de representant van je resultaten, zitten daar dan resultaten in van taken die meer van belang zijn in de opstelling? Verbijzonder die taken dan ook als een representant.
 • Wat staat het verst van je af en wat betekent dat voor jou? Soms staat een manager ver, maar dat wil niet altijd afstand betekenen. Managers hebben ook overzicht nodig. Voel wat het bij jou doet welke afstand je in de opstelling ervaart?
 • Wat betekent de dichtstbijzijnde representant voor jou? Zou je willen dat deze verder van je af zou staan, of dichterbij, of is het goed zo voor dit moment?
 • Wat betekent de verste representant in jouw opstelling voor jou? Zou je willen dat deze dichter bij je zou staan of is het goed zo voor dit moment?
 • Heb jij wel een plek in de opstelling? Wat betekent het voor je als je jezelf vergeten bent? Of heb je je aan de rand van de opstelling gezet? Wat betekent dat voor je? Waar kijkt de representant die jou voorstelt naar, in de opstelling, voor jouw gevoel?
 • Wat betekenen de kijkrichtingen van de representanten voor je?
 • Wat raakt je en zet je aan het denken als je naar je eigen positie kijkt in de opstelling?
 • Wat vind je van jouw plek in de opstelling ten opzichte van de vraag? Pas de positie niet daadwerkelijk aan, dat volgt in een volgende stap. Deze vraag is vooral bedoeld om inzicht te verkrijgen en daarbij nog meer te gaan voelen wat er werkelijk is.

Met wie zou je kunnen praten over je vraag, of je inzicht(en) uit de opstelling in je omgeving?

Dit zijn zo maar wat vragen die ik ervaren heb in verschillende opstellingen. In jouw loopbaanopstelling zou zomaar een andere vraag nog naar boven kunnen komen. Natuurlijk ben je zelf ook vrij om vragen erover te stellen.

Ga de opstelling niet analyseren. Wat het veld ons te vertellen heeft is niet altijd rationeel waar te nemen. Met analyseren kun je juist de energie wegnemen die benodigd is om tot een inzicht te komen voor je vraag. Als je vraag analytisch tot een antwoord zou leiden, dan zou ik adviseren om geen opstelling te doen.

Een opstelling heeft een houding van niet-weten nodig, en verwondering wat er vanuit ons onderbewuste meegegeven wordt op ons loopbaanpad.