Mijn held – De wereld van Napoleon Hill, een gids voor succes uit 1937!

De uittreksels die ik lees over Denk Groot en Wordt Rijk vind ik niet de finesses raken van de ‘geheimen’ die Napoleon Hill prijsgeeft in zijn boek Denk Groot en Wordt Rijk.  Napoleon Hill heeft zijn gehele leven (hij is 87 jaar geworden), bestudeerd waarom mensen wel of niet succesvol worden. Hij heeft honderden mensen geïnterviewd

Hieronder beschrijf ik hoe ik denk dat de Napoleon Hill ‘geheimen’ gelezen moeten worden. Het gaat allemaal om het geloven, verbeelden en verlangen naar wat jij te doen hebt, jouw essentie. En dit in een vastomlijnd plan om te zetten, met een goed netwerk van mensen en een uitvoering waarbij de principes voor succes die hieronder staan gevolgd dienen te worden.

Vooral volharding, volharding en nog eens volharding. Een mislukking op weg naar je doel, is een uitdaging en leermoment, en geen afstel van je plan. Geloof in je plan en voer het stapje voor stapje uit naar jouw gevoel en beleving.

Ik ben letterlijk hier nu mee bezig als loopbaancoach, teamcoach en opsteller en volg mijn plan op gevoel, met focus, beleving en vertrouwen.

Ik was tot deze maand de ICT-manager van de Academie voor Opstellingen. Die rol heb ik naast me neer gelegd om mij volledig te kunnen focussen op loopbaan- en teamcoaching. Systemisch werk bij organisaties, teams, managers en professionals. Dit op vrijdag en het weekend als partner, opleider en opsteller binnen de Academie voor Opstellingen en voor de rest van de week als Agile (SCRUM/Stichting Leerkracht/Agile Portfolio) coach en LEAN-coach en procesadviseur binnen de rijksoverheid. Allerlei rollen in relatie tot de onderstroom, verbetering en verandering. Stapje voor stapje, met de klantwaarde als essentie van werk. 

Napoleon Hill samenvatting lessen voor succes

Het start met een vastomlijnd doel als uitgangspunt. Dit doel samen laten smelten met een vastomlijnd brandend verlangen geeft het doel bezieling, kracht en leven!

Een verlangen dat niet gevoed wordt gaat dood. Hoe brandend het verlangen ook is. Elke minuut meer voeding na ontstaan van het verlangen geeft het een grotere overlevingskans. Angst voor kritiek op je verlangen vernietigt het vuur en laat het langzaam uitdoven.

Een vastomlijnd doel wordt gevoed en komt tot stand vanuit verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht door dromen, hopen, wensen, verlangens, en plannen. Doen, denken, voelen, zijn. Je grotere ik, je Ki is verbonden met je zijn. Echt geloven in je lot maakt je klaar om te ontvangen. En echt geloven vraagt een open geest die vol geïnspireerd is van vertrouwen, geloof en moed en doorleven en respecteren van de pijn, niet ervan weglopen of ontvluchten, tegen vechten of verdoven.

Geloven en verlangen naar iets wezenlijks van binnenuit en dit omzetten in een plan, maakt de natuur tot bruggenbouwer. Dit plan hoeft niet groots te zijn in opzet, maar wel duidelijk maken wat je verlangt. Geloof, gedachte en verlangen zijn een drie-eenheid die de natuur in werking zetten en vibraties maken waardoor ontmoetingen in de richting van verlangen tot stand komen.

Je kunt pas echt ontvangen als je geloof en verlangen omgezet worden in dat plan met een vastomlijnd concreet doel. Dan ontstaat de kans synchrone onbewuste boodschappen uit te zenden. ‘Toevallige’ ontmoetingen in lijn met je doel kunnen dan tot stand komen.

Geloof, liefde en seks zijn kracht-emoties die elkaar hierbij aanvullen. Seksuele energie kan erg krachtig zijn omdat het de verandering teweeg kan brengen. Deze kracht-emoties laten zich niet omzetten naar iets anders als ze datgene niet de moeite waard vinden. Ze hebben stroming nodig. Hiertegenover staat dat ze vechten voor wat ze waard zijn als ze strijden voor iets wat je werkelijk wilt.

Liefde en seks gecombineerd met romantische emoties kunnen je opheffen naar een geniale geestestoestanden. Liefde is spiritueel en seks biologisch in samenspraak leiden ze tot evenwicht, vastberadenheid, zelfvertrouwen, zorgvuldig oordeel, constructieve inspanning en beheersing richting je doel.

Deze emoties mengen met een doelgerichte gedachte wordt de gedachte meteen in zijn spirituele equivalent veranderd en de wereld van verbinding in het onderbewuste geslingerd. Het onderbewuste bevat het geheime ingrediënt wat gedachtes kan spiritualiseren. En dat kan weer leiden tot fysieke realisatie van de gewenste uitkomst.

Kracht-emoties geven aan gedachtes; vitaliteit, levendigheid en daadkracht. Gedachtes komen uit de geest. Deze laat zich aansturen door de overheersende gedachte, welke dit ook is. Een gedachte in lijn met je doel in samenspraak met creatieve verbeelding geeft een enorme boost aan het in werking zetten van het geheime proces van het onderbewuste.

Het onderbewuste kan met deze kracht-emoties ‘misleidt’ worden door het verlangen nu al in te beelden vanuit zelfsuggestie. Het onderbewuste is altijd bezig. Dus focus waarmee je het voedt. Zonder kracht-emoties en gefocuste gedachte, gaat het zijn eigen gang met gedachten die daarvoor in de plaats komen. Alles wat we creeren start met een gedachte. Gedachtes in samenspraak met fantasie maken verbeeldingskracht wakker. Een gedachte omzetten naar een fysiek equivalent van de verbeelding kan alleen door de gedachte in je onderbewuste te programmeren. Dit doe je door je verbeeldingskracht en gedachtes te controleren middels gefocuste visualisaties, meditaties, en geloofsovertuigingen dat je plan echt gaat werken. Dit vergt het voeden van je onderbewuste met positieve gedachtes over je plan en geloof in de uitvoering.

Je kunt het onderbewuste ook voeden met angstgedachtes. Angsten zijn geestestoestanden die u tegenhouden. Angst voor: armoede, kritiek, slechte gezondheid, verlies van iemands liefde, ouderdom, de dood. Angsten verlammen je denkvermogen, houden je klein, maken je nerveus, geven je een slecht humeur, verzwakken je wil, beroven je van initiatief, maken je doodmoe, geven je zorgen, ontmoedigen je fantasie, beperken je individualiteit, vernietigen je onafhankelijkheid, verwoesten je verbeeldingskracht, zijn dodelijk voor je zelfvertrouwen, ondermijnen je enthousiasme, leiden tot doelloosheid, moedigen besluiteloosheid aan, verzieken de charme van iemands karakter, vernietigen het vermogen om zorgvuldig na te denken ondergraven volharding, verwoesten de wilskracht, verduisteren het geheugen, omarmen mislukking, doden liefde en de fijnere emoties van het hart, ontmoedigen vriendschappen, halen rampen in 100-en vormen binnen, leiden tot slapeloosheid, ellende, ongeluk en maken zelfcontrole onmogelijk. Dit alles door een voeding van angst vanwege het ontbreken of vervagen van een duidelijk doel en verlangen hiernaartoe.

De voeding van angst kan alleen te niet gedaan worden door 180% tegenovergestelde besluiten, houding en gedrag. Besluit de dood als iets onvermijdelijks te zien. Besluit iedere vorm van rijkdom te accepteren die je kunt krijgen. Besluit niets aan te trekken van kritiek van anderen als je het niet kan voelen. Accepteer ouderdom als fase van wijsheid, zelfcontrole en inzicht gevend. Accepteer de andere angsten door mee te bewegen als het zo moet zijn. In het kielzog van dit soort besluiten komt zelfvertrouwen, gemoedsrust en een kalme geest.

Een vastomlijnd doel, gebruik maken van je natuurlijke intuïtie, acceptatie van de angst helpen je de uitvoering te bereiken. Acceptatie dat angst een menselijk gegeven is en hier constructief mee omgaan helpen de angst te relativeren en het een plek te geven. Je geestgedachtes kun je hiermee onder controle krijgen en de kalme geest mag je ervaren. Niet door het te verzwijgen of negeren, maar door het aan te kijken, erop te mediteren en zien of het er dan nog is. Ook in onze overvloedige wereld.

Gecontroleerde en kalme geest, kracht-emoties en verlangen samen vergroten de gedachte naar een gedachtenimpuls. En dit is een krachtige vorm van scheppingsenergie richting onze fysieke wereld. Fantasie prikkelt de gedachtenimpuls naar hogere scheppingsenergie. Fantasie en een goed idee creëren een grotere gedachtenimpuls, samen met een vastomlijnd plan en actie hierop leidt dit tot positieve gebeurtenissen en uitvoeringsmogelijkheden.

Vanuit zelfsuggestie van wat je werkelijk wilt kun je gaan bouwen. Leer het nemen van besluiten focussen opdat je alleen dingen doet in de richting van je droom. Reageer snel op je omgeving en maak af waarmee je begon. Wilskracht is een katalysator voor zelfrealisatie. Doorzettingsvermogen en volharing zijn de sleutels tot manifestatie van wat u zelf realiseert naar de buitenwereld. Achter elke mislukking ligt het succes op de loer.

Geloof, fantasie, enthousiasme, besluitvaardigheid, samenwerkingsbereidheid, zelfvertrouwen over je kennis en kunde, daadkracht en doorzettingsvermogen, zijn drijfveren om je doelgerichtheid te ondersteunen

Verlangen, besluitvaardigheid, geloof, doorzettingsvermogen, moed, wilskracht, samenwerking nastreven, geconcentreerde inspanning, gestructureerde planning, volharding en aanboren van je ongekend creatieve vermogen(verbeelding), zijn principes die een gedachte en verlangen om kunnen zetten in een fysiek equivalent waarbij je geld kan verdienen met je roeping.

Volharding is een principe wat drempels hiernaartoe kan slechten. Volharding ontstaat door iets als gewoonte te omarmen. Dagelijkse routine maakt krachtige herhaling mogelijk. Angst kan alleen opgelost worden door krachtige herhaling van moedige daden. Angsten zijn tegenstanders van succes. Het zijn gedachte-impulsen die fysieke manifestatie in de weg zitten. Het zijn ontstromingsmechanismes die je tegenhouden iets te bereiken. Ze zijn bijna nooit waar, maar wel een boodschapper van iets anders, iets diepers, iets meer kwetsbaar. Ze zijn er om iets te beschermen wat het heel eng vindt om naar de oppervlakte te komen. Angst voor kritiek kan groter worden dan het verlangen naar succes. Belangrijk is om in die angst te gaan. Welke kritiek houdt je tegen? En wat wil geen kritiek? Welke kracht zit hier kwetsbaar in verborgen?

Van elke 100 werknemers zit minstens de helft vast in hun functie omdat ze niet besluitvaardig genoeg waren om naar een bepaalde positie en baan te streven, angstig waren een stap te nemen, en niet wisten hoe je een passende werkgever moet kiezen. Ze hadden geen doel om op te richten, waren niet vastberaden in nastreven wat ze werkelijk wilden.

Besluitvaardigheid vergt altijd moed. Moed om een stap te doen, moed om te bewegen. Wie het besluit neemt een bepaalde positie te bereiken en daarvoor zijn economische vrijheid durft in te zetten creëert financiële onafhankelijkheid, rijkdom, een aantrekkelijke werkkring en interessant netwerk.

Macht is nodig om vanuit volharding een vastomlijnd plan uit te voeren. Macht bestaat uit het uitoefenen van invloed vanuit georganiseerde en op intelligente wijze vergaarde en toegepaste kennis. Macht leidt vanuit doelgerichte inspanning tot een krachtbron van manifestatie van het plan. Macht leidt ook tot stroming van geld op de meer lange termijn. Een lange termijn ader van succes. Wie succes wil hebben, moet macht bezitten! Macht over jezelf, macht over je droom, macht over wat je wilt bereiken en macht over je angsten.

Het beginpunt van succes en geld verdienen met je roeping is verlangen. Het eindpunt is zelfkennis, mensenkennis, kennis van de wetten van de natuur, inzicht in de ware aard van geluk.

Het eindpunt is alleen in zicht als je accepteert dat je door een zesde zintuig wordt gedreven en het zesde zintuig weet toe te passen. Dit zesde zintuig is het geheime ingrediënt wat van gedachte kracht in je onderbewuste via je planvorming en uitvoering, fysieke manifestatie maakt van je verlangens en je droom. Je gevoel, geloof in jezelf en je droom en intuïtie zijn essentieel om dit pad te bewandelen. Dit zijn voertuigen van je geest om de juiste beslissingen te nemen om daadwerkelijk je droom te bewerkstelligen, wat dit ook is.

De 7 punten zijn de volgende, met dank aan http://www.mindwell.be/, waarin we in een coaching sessie aandacht kunnen geven:

     • Je hebt geen duidelijk en concreet doel voor ogen. Als je geen duidelijk doel of uitdaging verlangt is de kans klein om succesvol te worden.
     • Je hebt geen ambitie om boven het gemiddelde uit te steken. Om succes te kennen mag je niet onverschillig blijven tegen de kansen die op je af komen en daarbij denken dat het niet aan jouw besteed is. Iedereen heeft recht op succes, maar je moet ervan bewust zijn dat het hierbij nodig is om af en toe offers te brengen.
     • Je hebt geen zelf discipline. Discipline krijg je vooral door zelf controle. Dit wil zeggen dat je je bewust bent van je positieve en negatieve eigenschappen, deze omarmt en continu blijft werken hieraan. Zelf controle is één van de grootste uitdagingen voor succes. Afleiding ligt overal op de loer.
     • Je stelt alles uit. Dit is één van de meest voorkomende oorzaken van falen. We denken wel eens dat we het juiste moment moeten afwachten. Wacht niet. Het juiste moment bestaat niet. Uitstellen wil zeggen dat je kansen op succes verspilt. Je leeft in het nu, en pak de kansen die nu voorbij komen.
     • Je geeft te snel op. Iets beginnen is meestal niet zo moeilijk maar iets volhouden en afmaken wel. Velen geven op bij de eerste keer dat er is fout gaat. Hou vol. Succesvolle mensen falen behoorlijk vaak, maar geven nooit op. Succes lijkt een toevalstreffer, maar vaak komt het succes pas na vele malen falen. Steve Jobs is eerst enorm gefaald met de Newton voordat de Ipad een succes werd. Zonder het falen met de Newton, was de Ipad er niet eens geweest!
     • Je mist besluitvaardigheid. Succesvolle mensen nemen snel een beslissing. Ze twijfelen niet. Soms is het een verkeerde beslissing. Maar dat is dan eenmaal zo. Als het nodig is, passen ze hun besluiten aan. Niet kunnen besluiten en uitstelgedrag gaan hand in hand samen. Probeer je bewust te worden van deze negatieve eigenschappen.
     • Je bent te voorzichtig. Degene die besluiteloos omgaat met de kansen die hij tegenkomt, krijgt uiteindelijk de overgebleven restjes op zijn pad. Beslis en neem actie. Doe iets met de kansen die je krijgt.

In een coaching sessie en traject, met of zonder opstelling, kunnen we dit zesde zintuig prikkelen, deze 7 punten in jouw situatie bespreken en inzicht krijgen wat in jouw onderbewuste je tegenhoudt om je droom te leven. Ik heb kennis van systemisch werk, waaronder opstellingen, transactionele analyse, voice dialog, theory U en Deep Democracy. Wat voor jou nodig is zetten we in op inzicht te krijgen in waar je staat en waar je naartoe wilt. Wat je stroming naar waar je werkelijk hiervoor bent verminderd. Waar de pijn vandaan komt die je tegenhoudt. Wat die pijn uit je (familie/zakelijke)systeem voedt. Een dominante vader/moeder, een vervelende manager, een moeilijke collega, een afwezige vader/moeder, een gezinslid met beperking, een werkkring die niet veilig voelt, een overleden familielid wat pijnlijk was, etc. We starten met eerst erkennen wat er nu is, wat nu met je resoneert.

Als bovenstaande tekst met je resoneert, zie ik ernaar uit je te ontmoeten of het hierover te hebben. Het is mijn samenvatting, maar natuurlijk alleen vanuit mijn gezichtspunt geschreven. Het hoeft niet voor jou waar te zijn. Dan hoor ik graag je feedback!