Van binnen naar verbinding met de wereld

Ik was met Hylke Bonnema bij Herman Wijffels.

Iets wat Herman zei raakte me diep. Hij zij allereerst dat we in een transformatie periode beland zijn van massa industriële productie naar de mogelijkheid om als consument je eigen producent te zijn en kleinschaligheid terug te brengen in de productie sector.  Dicht bij de consument producten. Alleen in de op dat moment benodigde hoeveelheden produceren en alleen wat dan ook nodig is qua kwaliteit en verbondenheid.

Wat mij raakte dat hij aangaf dat we eerst zelf weer aan onze heelheid moeten werken voordat we de echte verbinding met anderen kunnen aangaan.

Je bestaat uit verschillende lichamen (SMEF; Spiritueel, Mentaal, Emotioneel en Fysiek). En deze lichamen moeten eerst gezamenlijk in evenwicht zijn om je “zelf’ te dragen. Sommige mensen schieten door in Emoties, of in Spiritualiteit of zijn Mentaal heel sterk, maar Lichamelijk zwak, of zijn bijna bodybuilders, maar hebben de andere lichamen verwaarloosd. Alle  lichamen zijn nodig in conditie en in balans om je heelheid te ervaren.

Het industriële tijdperk had dit niet 100% nodig, maar onze huidige issues hebben mensen nodig die beslissingen nemen terwijl ze vanuit zichzelf in balans zijn. Dit maakt je verbinding met de andere dimensies; vrienden, kennissen, collega’s ook eerlijker en hartverwarmend. Vanuit je eigen heelheid kun je daadwerkelijk relaties aangaan, eigenaarschap nemen over je daden en samenwerken.