Loopbaan Monitor

Een loopbaanmonitor gebaseerd op de tien sleutels uit mijn boek: ‘Persoonlijk Systemisch Leiderschap: vliegwiel voor groei’

Hieronder stel ik een aantal monitorende vragen. Periodieke beantwoording hiervan kan je een blijvende boost geven om je loopbaan te kantelen naar wat jij wilt bereiken.

  • Als je erkent hoe je situatie nu is, kun en wil je genoeg eigenaarschap nemen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Als je je gevoel nu de ruimte geeft, voel je waar je in je werk eigenaarschap over neemt? Past dit nu meer bij wie jij bent?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Als je nu stap voor stap beweging creëert in je werk, waardoor je ruimte krijgt, kan jij nu meer naar eigen inzicht en eigenaarschap je werk doen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Als je je nu in je werk richt op jouw potentieel, je kwaliteiten, neem jij dan meer eigenaarschap over je vakmanschap? Wordt jouw deskundigheid gezien?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Als je nu je plek meer krijgt, claim je dan ook eigenaarschap over jouw plek?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Als je je nu meer verbonden voelt met anderen die belangrijk zijn voor jouw werk. Geef je dan ook meer eigenaarschap aan collega’s? Ben je je bewust dat een positieve invulling van jouw eigenaarschap vaak afhankelijk is van hoe jouw collega’s hun werk invullen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Hoe is het nu voor je, nu je de balans van geven en nemen meer in acht neemt in je werk? Geef je voldoende van jezelf in je werk? Neem je daar voldoende voor terug in je leven? Krijg je voldoende salaris? Krijg je voldoening, respect en verbinding?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Durf je nu meer risico’s te nemen, die wel eens tot ‘fouten’ kunnen leiden. Wanneer je eigenaarschap neemt, leer je van het verleden. Wat leer jij van je ervaring? Krijg je meer ruimte om te leren?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Focus je je nu meer op jouw bedoeling in relatie tot de organisatiebedoeling. Weet je beter waar jouw organisatie voor staat? Kun jij jouw eigenaarschap en bedoeling meer verenigen met deze organisatiebedoeling? Sta je achter de bedoeling van jouw organisatie?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Als je deze monitor elke drie maanden invult, en op basis van de invulling gaat werken aan je persoonlijk leiderschap, dan verandert je energie.

Jij resoneert namelijk met de energie van je omgeving. En daarmee met de systemen uit de omgeving waarmee jij verbonden bent. Hoe meer jij werkt in lijn met jouw bedoeling en de bedoeling van de organisatie waarvoor je werkt, hoe meer je eigenaarschap kan nemen en functioneren in de systemen waarin je je bevindt. Deze energieoverdracht gaat via de onderstroom. Zo kan ze zich hechten aan je persoonlijkheid en je de kracht geven om te bereiken wat jij wilt voor jouw toekomst.