Persoonlijke ontwikkeling volgens Napoleon Hill

Als je je carrière een extra boost wil geven, dan helpt het om de lessen van Napoleon Hill tot je te nemen. De lessen van Napoleon Hill kunnen je helpen de juiste stappen te nemen. Napoleon Hill kwam erachter dat er nog bijna nooit iemand succesvol geworden is in zijn eentje. Succesvol werken vergt samenwerking en volharding.

Napoleon Hill heeft hier veel onderzoek naar gedaan en een bestseller geschreven in 1937, denk groot en word rijk (Think and Grow Rich)! Napoleon Hill heeft jarenlang samengewerkt met de meest creatieve en succesvolle ondernemers, uitvinders, zakenmensen, industriëlen en politiek leiders van Amerika van die tijd. Hij heeft uit de eerste hand vernomen waarom zij slaagden, terwijl anderen mislukten.

Meer dan vijfhonderd van de beroemdste selfmade multimiljonairs onthulden persoonlijk aan Hill welke geheimen zij hebben gebruikt om zich aan de armoede te ontworstelen en hun eigen succes te bewerkstelligen[1].

De geheimen van succesvol ondernemen volgens Hill, vrij vertaald, zijn77 als volgt samen te vatten: Alles wat een mens MET ZIJN GEEST kan BEDENKEN en GELOVEN kan hij BEREIKEN. Onze enige beperkingen zijn die, die we in onze eigen geest toelaten.

In meer detail geeft Hill de volgende levensregels voor werkenden:

   1. Jouw gedachten zijn werkelijke dingen. Gedachten zijn werkelijk ‘dingen’, en beslist machtige dingen als ze worden gecombineerd met doelgerichtheid, volharding en een brandend verlangen om ze in rijkdom of andere (im)materiële dingen om te zetten.
   1. Heb brandend verlangen naar wat je neer wilt zetten. De kracht van verlangen is groot als je echt gelooft wat je wilt bereiken. Door een of andere vreemde en krachtige wetmatigheid van ‘mentale chemie’, waarvan de werking onbekend is, wikkelt de natuur in elk sterk verlangen een geheimzinnig element dat woorden als ‘kan niet’ niet erkent en geen mislukking accepteert.
   1. Er is geen terugweg vanuit de weg die je bent ingeslagen. Iedereen die echt succes wil hebben, moet zijn schepen achter zich kunnen verbranden en elke mogelijkheid tot terugkeer mentaal kunnen uitschakelen. Je dient er alles voor over te hebben te bereiken wat je wilt. Alleen op die manier is het brandend verlangen, dat als essentiële voorwaarde voor succes geldt, vol te houden.
   1. Geloof echt in wat je wilt bereiken. Geloof is een mentale toestand die met zelfsuggestie opgewekt of gecreëerd kan worden door bevestiging of herhaling van instructies aan het onderbewustzijn. Als geloof vermengd wordt met de vibratie van gedachte, pakt het onderbewustzijn meteen de vibratie op, zet het om in het spirituele equivalent ervan en stuurt het naar het oneindige veld, net als bij een opstelling. Niemand is klaar om iets te ontvangen tenzij hij gelooft dat hij het kan krijgen. De mentale houding moet geloof zijn; hopen of wensen is niet voldoende. Een ‘open mind’ is van essentieel belang voor geloof. Afgesloten geesten zijn niet inspirerend voor vertrouwen, geloof en moed. Het streven naar een hoog doel en het verlangen naar overvloed en welvaart moet meer kracht vergen dan het accepteren van armoede en ellende.
   1. Wees je bewust van zelfsuggestie. Elk mens is wat hij is, in overeenstemming met de gedachten die hij in zijn geest laat overheersen. Gedachten die een mens welbewust in zijn geest toelaat, met sympathie omgeeft en met één of meer emoties combineert, vormen de stimulerende krachten die elke beweging en daad sturen en beheersen! Het placebo-effect bij ziekte betreft ook een sterk zelfsuggestief fenomeen. De mens is tot meer in staat dan de hersenen ons laten geloven.
   1. Specialistische kennis. Huur deskundig advies in wanneer nodig. Je hebt niet overal verstand van, en zeker niet tot het niveau dat nodig is om een succesvolle organisatie neer te zetten. Wees verstandig met op het juiste moment inhuren van kwaliteit.
   1. Gebruik je visualisatie en verbeeldingskracht. Jij bent de meester van je lot en de kapitein van je ziel, omdat je de macht hebt om je gedachten te beheersen. De atmosfeer waarin deze kleine aarde zweeft, waarin we leven en bewegen, is een vorm van energie die met een onvoorstelbare vibratie snelheid beweegt en die atmosfeer is gevuld met een vorm van universele kracht die zichzelf aanpast aan de aard van de gedachten die we in onze geest vasthouden. Deze beïnvloedt ons op natuurlijke wijze om onze gedachten te veranderen in hun fysieke equivalent.

Visualiseer wat je wilt bereiken, waar je over vijf jaar staat is een enorme kracht.

Elke dag visualisatie-oefeningen doen helpt echt.

   1. Maak een goed gestructureerd plan gericht op je doel. De meest succesvolle ondernemers zijn dit geworden omdat ze een vastomlijnd doel kozen en al hun energie, al hun wilskracht, al hun inspanningen, alles in dienst van dat doel stelden.
   1. Neem beslissingen. Stel beslissingen niet uit tot een later moment. Neem beslissingen wanneer ze nodig zijn. De slechtste beslissing is de niet genomen beslissing.
   1. Blijf volharden. ‘Nee’ betekent niet noodzakelijk ‘nee’. Volharding wordt beloond. Eén van de meest voorkomende oorzaken van mislukking is de gewoonte om op te houden zodra tijdelijke tegenslag opdoemt. Iedereen maakt zich daar schuldig aan. Maar in elke tegenslag zit het zaad van een gelijkwaardig voordeel. Mislukking is een bedriegster met een bijtend gevoel voor ironie en listen. Zij schept er een grote vreugde in iemand te laten struikelen als het succes bijna binnen bereik is. Zie tegenslagen en fouten als mogelijkheden.
   1. Voed je onderbewustzijn met bezieling, hartverbindingen en geld- en succesbewustzijn. Succes komt tot diegenen die succesbewustzijn en geldbewustzijn hebben. Alleen degenen die “bewust van geld” worden, verkrijgen ooit rijkdom. “Geld-bewustzijn” betekent dat de geest zo volledig doordrenkt is met het verlangen naar geld, dat men zichzelf al in het bezit ervan kan zien. Mislukking komt tot diegenen die zichzelf op een achteloze manier toestaan bewust van mislukking te worden.
   1. Maak kleine stapjes en heb uithoudingsvermogen. Ga niet met zevenmijlslaarzen door je omgeving. Neem kleine stapjes, gericht op je doel. Tast af, breid uit, tast weer af. Wees sensitief en flexibel voor veranderingen en pas je strategie aan bij de volgende stap, maar verlies je doel niet uit het oog. Al duurt het jaren voor je je doel bereikt, houd je aan je droom!
   1. Gebruik je brein om te dromen en laat je niet tegenhouden door ‘droomdoders’. De dromer van tegenwoordig heeft behoefte aan tolerantie en een open geest. Zij die bang zijn voor nieuwe ideeën zijn verdoemd voordat ze beginnen. Nooit eerder is er een tijd geweest die gunstiger was voor pioniers. Er is een enorme zaken-, financiële en industriële wereld om nieuwe vorm aan te geven en te verbeteren. Ontwaak, sta op en laat van je horen, dromers van de wereld. Je ster is nu rijzende. De wereld is vol kansen die de dromers van vroeger niet hadden. Een brandend verlangen om te zijn en te doen is het uitgangspunt van elke dromer. Dromen ontstaan niet uit onverschilligheid, luiheid of gebrek aan ambitie.
   1. Gebruik je zesde zintuig, je intuïtie. Het keerpunt in het leven van succesvolle mensen komt gewoonlijk tijdens een crisis waarin ze hun ‘andere ik’ leren kennen. Kijk eens naar Nelson Mandela. Vreemd en divers zijn de wegen van het leven en nog vreemder zijn de wegen van de Oneindige Intelligentie, waardoor sommige mensen soms gedwongen zijn allerlei straffen te ondergaan voordat ze hun eigen brein ontdekken en hun eigen capaciteit om bruikbare ideeën via verbeelding te scheppen.
   1. Wees de spoken van angst te slim af. Steek het vuur van hoop, vertrouwen, moed en tolerantie opnieuw in je geest aan. Als je deze instelling hebt, en de beschreven sleutels kent, zal al het overige tot je komen, wanneer je er klaar voor bent.

Wie succesvol wil worden met zijn eigen werk of het bouwen van een organisatie, moet verlangen naar succes met een geesteshouding die een obsessie wordt, en dan plannen bedenken om dit succes te bereiken en die plannen uitvoeren met een volharding, die geen mislukking kent. Laat je niet tegenhouden door het gebrek aan geld, opleiding, invloed op wat je wilt bereiken. Als je initiatief neemt, geloof hebt en echt het brandend verlangen hebt om iets neer te zetten, dan gaat het je lukken.

Een organisatie- of loopbaanopstelling kan je helpen het vuur van het brandend verlangen te tonen en inzichten te geven hoe je dit verlangen in jouw situatie omzet in concrete acties in dialoog met jezelf, je team, je organisatie en je omgeving. De huidige leiders van de wereld zijn mensen die de ontastbare, onzichtbare krachten van ongeboren kansen hebben gegrepen en praktisch toegepast. Ze hebben deze krachten (of gedachte-impulsen) veranderd in wolkenkrabbers, steden, fabrieken, vliegtuigen, auto’s en elke vorm van comfort die het leven aangenamer maakt.

Een succesvolle professional zijn, een leider worden en een organisatie neerzetten, lukt als je een “succes bewustzijn” creëert. Wensen brengen geen succes. Pas als je met een bepaalde mate van obsessie echt iets wilt neerzetten met een vooraf bedacht plan creëer je beweging. Als dit plan gevoed wordt met bezieling, hart-verbinding en doorzettingsvermogen dat geen falen erkent, wordt de beweging gestuurd naar succes.

[1] http://www.nrclux.nl/think-grow-rich-nederlandse-editie-voor-de-21e-eeuwnapoleon-hill/nl/product/781371/77