Elk bericht wordt zo snel mogelijk beantwoord

Blog

Home systemisch werken Loopbaanopstellingen

Loopbaanopstellingen

Loopbaanopstellingen maken onderdeel uit van het persoonlijk en zakelijk systemisch werken. Naar persoonlijke groei kijken met systemisch werken is ontstaan vanuit de familieopstellingen-methodiek. Hellinger begon met experimenteren met meer zakelijke opstellingen, in samenwerking met Gunthard Weber in 1998. Ze noemden deze vorm van opstellingen ‘organisatie opstellingen’. Opvolgers van Hellinger en Weber, zoals ikzelf, zijn daarna gaan onderzoeken of er niet meer krachtenvelden bestaan dan alleen het familieveld. Hieruit zijn o.a. relatieopstellingen, politiek maatschappelijke opstellingen, lichaam/ziekte opstellingen en loopbaanopstellingen ontstaan.

Een loopbaanopstelling is een op het individu gerichte combinatie van een familie- en organisatieopstelling gericht op bezieling in werk om belemmeringen te tonen en waar mogelijk weg te nemen.

Het grootste verschil tussen families en organisaties is dat je een organisatie/ bedrijf zelf kiest en je familie niet. Met je familie zul je, door de bloedband, altijd verbonden blijven. Een ander verschil is dat een zakelijk systeem meestal veel complexer is: er zijn meerdere relatiesoorten en verhoudingen. Als laatste hebben medewerkers van een organisatie geen genetische overerving, een familielid heeft dit wel. De essentie bij een loopbaanopstelling is dat de focus ligt op het werk, met familie invloeden daarin meegenomen.

Opstellingenwerk is communiceren in een taal die we soms vergeten lijken te zijn, maar die we allemaal blijken te spreken en te verstaan. Helder, krachtig, eerlijk en zonder oordeel. Altijd op zoek naar de kern, word ik in mijn werk geraakt en ontroerd door de schoonheid en kracht van dit werk. Het is helder, eenvoudig, krachtig en breed toepasbaar. Het is geschikt voor het maken van analyses, het behandelen van cases, het toetsen van scenario’s en het behandelen van vraagstukken.

Het systeemdenken en zakelijke opstellingen in het bijzonder, geven een ander perspectief op onze westerse individualistische kijk. Daarmee biedt het nieuwe oplossingen wanneer je vastzit in een zakelijke kwestie. Loopbaanopstellingen geven inzichten op een andere manier dan andere coaching methodes die ik tot nu toe heb ervaren.

Loopbaanopstellingen geven je duidelijkheid over hoe jij je werkelijk verhoudt tot je werk, je dilemma’s, je wensen, je potentieel, je verlangens en je doelstellingen. Een loopbaanopstelling streeft naar een concreet inzicht waarmee de klant verder kan. Het is een veilige, oprechte en snelle manier om je diep bewust te worden van wat er in je loopbaan en je werk op de achtergrond bewust en onbewust speelt. Loopbaanopstellingen geven je inzicht in de mogelijkheden om je functie of loopbaan beter vorm te geven.

Met opstellingen komen, op basis van een probleemstelling, verborgen dynamieken aan de oppervlakte die de gewenste ontwikkelingen en groei tegenhouden. Loopbaan opstellingen helpen om nieuwe inzichten te verwerven over de onderstroom binnen jouw werk in jouw organisatie.

Wanneer jouw werksysteem niet in balans is, en je neemt zelf niet de leiding om hier iets aan te doen, dan ontstaat er geheid een energielekkage. Systemisch gezien volg je dan een dynamiek in het systeem, die tot vermindering van energie leidt. Dit leidt tot gedoe, het niet gebruiken van je potentie en resulteert uiteindelijk in ziekte en/of organisatie moeheid en alle bijkomende verschijnselen zoals weerstand voelen, (ziekte)verzuim, faalangst, wantrouwen, gesloten communicatie, roddelen, achterdocht, enzovoort. Dit zijn symptomen van verstrikkingen en verstoringen in het organisatiesysteem.

Stromen van energie daarentegen, resulteert in verbetering van motivatie, inzet, trots, zelfvertrouwen en een goed gevoel bij de organisatie. Je voelt dat je erbij hoort en graag bijdraagt. Een loopbaanopstelling helpt je werksysteem meer in balans te brengen.

Loopbaanopstellingen zijn een instrument voor iedereen van elk niveau van de organisatie: werknemers, werkgevers, zzp’ers, teams en directeuren binnen alle sectoren en industrieën. Je hoeft niet hooggeschoold te zijn om de onderstroom te ervaren. Scholing doet er niet toe voor systemisch werk omdat het zich op een heel ander niveau afspeelt dan die van het hoofd. Het gaat hierin meer om het ‘zijn’ dan om het ‘kunnen’ en het ‘weten’.

Loopbaanopstellingen zijn in de basis heel erg simpel. Het is een visuele vertoning van een innerlijke beweging. Een innerlijke footprint in relatie tot jouw intentie met je werk. Opstellingen leggen in mijn optiek ook menselijke eigenschappen bloot waardoor we elkaar kunnen ontmoeten in onze kwetsbaarheid en kracht. We kunnen dit allemaal, ook zonder ervaring. Je kunt niets goed of fout doen in een opstelling, je hoeft alleen aanwezig te zijn met een nieuwsgierigheid en openheid om te zien, te ervaren. Een loopbaanopstelling is iets wat je van meerdere kanten kunt zien en ervaren, als toeschouwer en als deelnemer, als vraagsteller en als representant. De kracht zit hem in het meemaken.

Loopbaanopstellingen

Loopbaan Opstellingen

Een loopbaanopstelling helpt je om keuzes te maken in je loopbaan door de ingrediënten op te stellen die verbonden daarmee zijn. Een loopbaanopstelling legt soms onbewuste talenten van je bloot. Wat naar boven komt kan van alles zijn.  Zie het als een sterrenhemel waar je als je langer en beter kijkt andere sterren naar voren ziet komen. De dingen die in je aandacht komen helpen je om te focussen.

De oorsprong van het Systemisch Werk, en opstellingen in het bijzonder, ligt bij Bert Hellinger. Hij ontwikkelde opstellingen in eerste instantie voor het werken met families: familieopstellingen, later bleek dit ook op organisaties en loopbaankeuzes van toepassing (organisatieopstellingen /loopbaanopstellingen).

Systemisch werk in relatie tot je loopbaan gaat over de systemen die jouw loopbaan beïnvloeden. Dit kan van alles zijn; je gezin, je rest van je familie, school, studie, vrienden. Binnen deze systemen zijn bepaalde ongeschreven regels: Waar spreekt men wel of niet over, welk gedrag is ok en welk gedrag leidt tot uitsluiting, wie is de leider, wie geeft meer en wie ontvangt meer? Deze systemen werken het best als er aan de ‘regels’ wordt voldaan en bij systemisch werk kijken we naar waar dit niet gebeurt.
In mijn boek beschrijf ik tien ‘regels’ die van belang zijn bij systemen.

In een loopbaanopstelling starten we met jouw vraag. Wat wil jij anders in je loopbaan? Vervolgens gaan we met jouw vraag aan de slag in relatie tot de systemen waar jij bij betrokken bent. Welke elementen zitten er aan jouw vraag vast?

Deze elementen gaan we opstellen in de ruimte. Zoiets als schaakborden zetten op een schaakbord. En als de stukken staan zoals jij ze ervaart, dan kunnen we kijken waar de beweging zit. Dit hangt helemaal af van wat zich aandient. Dat kan ik nu van te voren niet zeggen en beschrijven. Dat moet je ervaren en interneren.

Kijk voor meer informatie over opstellingen op: https://www.hellinger.com/en/family-constellation/

 

Een loopbaanopstelling geeft inzicht, geen oplossing

De loopbaanopstelling toont wat jij van binnen naar buiten wilt laten komen. Dat wat jou bezighoudt, soms onbewust. Jouw plek in jouw systemen.

Als je een inzicht hebt gekregen is het aan jou om actie te ondernemen. Om te bereiken wat je in de opstelling is aangedragen. Ik kan je helpen je hierop te blijven focussen.

FAMILIE SYSTEEM

Jouw gezin van herkomst en de rest van je familie beïnvloeden jouw keuzes

ORGANISATIE SYSTEEM

Jouw werk uit het verleden en je huidige organisatie beïnvloeden jouw huidige keuzes

Verschil met andere opstellingen

Een loopbaanopstelling is een op het individu gerichte combinatie van een familie- en organisatieopstelling gericht op bezieling in werk om belemmeringen te tonen en waar mogelijk weg te nemen.

Referenties