Ga op je eigen plek staan!

Vanmiddag een systemisch wandelgesprek gehad met een klant, wat heeft gemaakt dat ik dit onderdeel van de systemische werkelijkheid meer op de kaart wil zetten. 

Als iedereen op zijn/haar eigen plek gaat staan wordt allereerst de relatie naar jezelf, vervolgens naar je omgeving en familie, en als laatste naar de wereld een eerlijkere, gezondere en succesvollere. Je leven, relatie en loopbaan stroomt er meer door!

Maar hoe doe je dat op je eigen plek gaan staan?

Allereerst kun je uit onderstaande vragen destilleren of je eigenlijk wel op je eigen plek staat? Herken je je daarin, dan heb je wellicht nog wat werk te doen. Ik ondersteun je daar graag bij. Els van Steijn heeft een mooi checklist gemaakt (zie haar boek De Fontein; https://elsvansteijn.nl/):
– Vang je nog wel de natuurlijke stroom van je familiesysteem op? Word je gedragen of juist tegengewerkt?
– Heb je patronen ontwikkeld waarbij je het makkelijker vindt om te geven dan te ontvangen?
– word je groter (slachtoffer/dader) wanneer je het hebt over je ouders en voorouders, of word je sterker? Hebben zij van alles fout gedaan? Of hebben je ze genoeg gegeven?
– Geef je jezelf liever de schuld, dan het hebben van een realistisch beeld van de situatie?
– Laat je het jezelf liever slecht gaan dan een ander? Voel je je leeg t/m een burn-out?
– Geef je de systemen waar je in zit liever geen zetje, omdat je bang bent dat het toch niks veranderd. Je geeft dan het systeem de kans zichzelf in stand te houden.
– Ben je verslavingsgevoelig, of word je het van waar jij nu kijkt?
– Heb je hardnekkige patronen geïnstalleerd bij jezelf die niet eenvoudig te doorbreken zijn?

Antwoorden op deze vragen maken dat je wel of niet op je natuurlijke plek staat. Voel maar wat er bij jou gebeurt bij het beantwoorden van deze vragen.

De stroming op jouw unieke plek

Je leven wordt zoveel eenvoudiger wanneer je vanaf jouw eigen plek reageert en handelt. Dat wil niet zeggen dat de reis naar je eigen plek makkelijk is. Je zult sommige patronen moeten doorbreken, anders met relaties om leren gaan, minder slachtoffer/dader dynamieken in stand houden, en kracht innemen voor waar jij voor staat.

De systemische bril helpt je kijken naar jezelf, je eigen plek en helpt deze in relatie te brengen met je omgeving.


Systemische uitgangspunten

Vanuit de systemische bril hebben we drie uitgangspunten die maken welke plek je dient te bezetten:

  1. Plek (Binding). Hier hebben we het nu primair over. Jij hebt een unieke plek in je familiesysteem, en van daaruit in allerlei andere systemen. Je kunt die plek nooit kwijtraken. Je bloedband maakt dat je jouw plek hebt. Binding ontstaat als je teveel verbonden bent met familie gezellen en daardoor van jouw eigen unieke plek af gaat. Je kunt de ander dan niet los zien van jouw plek en gaat de ander be- en veroordelen. Je blijft boos, teleurgesteld, verwijtend, afhankelijk, overbezorgd. Wanneer je de ander los van jezelf kan zien, en je gedrag naar de ander een spiegel naar jezelf wordt, kan je van binding naar verbinding gaan.
    Verbindingen met anderen zijn gezonde relaties, bindingen ongezond. Te diepe bindingen leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, overschatting en allerlei emotionele instabiliteiten.
  2. Ordening. In elk (familie)systeem is een natuurlijke ordening. Op de eerste plek staat degene van de ouders die zorgt voor veiligheid, bescherming en vertegenwoordiging naar buiten het systeem. Op plek twee staat degene van de ouders die zorgt voor veiligheid, bescherming en verzorging van het systeem naar binnen toe. Traditioneel was de eerste plek voor de vader, en de tweede plek voor de moeder. De eerste plek staat altijd ten dienste van de tweede plek. In de huidige tijd kunnen die plekken op basis van de rol verschillen. De verdere plekken in het gezin van de kinderen zijn altijd geordend in relatie tot tijd. Wie eerder in het gezin geboren is, staat hoger in de ordening. Miskramen staan tussen de geboren kinderen op de tijdbalk van het gezin.
  3. De balans van geven en nemen. Ouders geven en kinderen nemen. Als kinderen gaan geven, en ouders gaan nemen, dan ontstaat plek verwarring. En als je als kind over-vraagt, kunnen je ouders het nooit goed doen.
    Let wel dat alleen al het feit dat je ouders jou het unieke van de levenskracht hebben gegeven voldoende is. Alles wat je daarnaast gekregen hebt, of juist niet gekregen hebt, hoort bij jouw lot en kun je hun niet verwijten. Je hoort alleen maar dankbaarheid te tonen voor het feit dat jij leeft dankzij hun, en dankzij al hun voorouders. Als een iemand daarvan een andere beslissing had genomen, was jij er nu niet geweest.

Als jij je eigen plek inneemt is het systeem precies goed zoals het is. Dan kan het universum voor je gaan werken. Wanneer je binnen de wetten van binding, ordening en balans van geven en nemen van je plek af gaat, dan ontstaat gedoe. In je zelfvertrouwen, je relaties en je verbinding met je omgeving. Dit kun je voelen in je lichaam. Je raakt ergens uit balans.

Wat is jouw plek?

Je neemt je eigen plek in als je gaat staan voor jouw eigen unieke verantwoordelijkheden en jouw lot. Datgene wat jij te dragen hebt. Je voelt in je lichaam of je op jouw plek staat of niet. Stroomt het of is het stram?
Dat betekent vrijgeven, of overgeven van lots verbindingen ontstaan door binding, verkeerde ordening en on-balans in geven en nemen.
Dankbaar zijn voor dat je er bent, naar je gevoel en lichaam luisteren en bewust zijn dat je ego structuur en overlevingsstrategieën je plek verwarring vergroten in plaats van verkleinen.

Vanuit jouw unieke plek kan jij meer ontvangen, en vanuit dit ontvangen doorgeven.
Vanuit jouw unieke plek neem jij precies genoeg verantwoordelijkheid dat daarbij past. Het oudste kind de meeste verantwoordelijkheid naar buiten toe, het tweede kind meer de verbindende rol, het jongste kind de meeste verantwoordelijkheid naar binnen toe. Als er een miskraam voor jou is geweest, of in ieder geval een bevrucht eitje, dan kan jij systemisch eigenlijk wel op een andere plek staan, dan jij bewust ervaart. Dan kun jij eigenlijk het kind van de verbinding zijn, maar opgevoed zijn als het kind van de verantwoordelijkheid naar buiten. Dan sta je dus niet op jouw juiste plek. Een opstelling kan je hier duidelijkheid over geven.

Op basis van bovenstaande kun je op gevoel positioneren wat jouw unieke plek is in je familiesysteem en daarnaar gaan handelen. Dit zal vaak geen makkelijke weg zijn, maar wel de weg zijn die jij hebt te begaan voor het meeste voorspoed, energie en geluk in jouw leven. Je geniet dan de meeste ruggesteun van jouw familiesysteem en hebt onzichtbare krachten die jouw leven voortstuwen.

Als je in een relatie zit die gewend is aan de ingesleten patronen die jij vanuit jouw scheve plek in stand hebt gehouden, heb je samen werk te doen. Als jij verschuift naar jouw unieke plek, zal er in de relatie ook van alles veranderen. Jij zal meer kracht, energie en zelfvertrouwen gaan uitstralen, waardoor je partner anders op je zal gaan spiegelen. Maar je partner zal de aanpassing dienen te accepteren, en hier ook zelf wat mee moeten. Slachtoffer/dader dynamieken zijn minder aan de orde vanuit jouw juiste plek, en die reflectie kan je partner verwarren. Accepteer de verwarring en ga de reis samen aan. De reis gaat naar het onbekende, dat kan ik niet ontkennen. Maar zonder deze reis bloedt zeker je liefde dood.

Door de systemische bril zie je waarom je bepaalde dingen deed zoals je ze deed. Vanuit jouw unieke plek kun je deze patronen, oordelen en beelden van jezelf transformeren. Bijvoorbeeld minderwaardig naar overgevoelig. Je ziet wat je doet. Verwijten, be- en veroordelen, emotionele kapingen en transformeert dit naar eigen emoties en gevoelens. De buitenkant bestaat vanuit de binnenkant. De ander spiegelt jouw reflecties.

Mijn eigen onderzoek

Ik heb door schade en schande, vele opstellingen, zelfonderzoek en coaching mijn eigen plek onderzocht, zowel in prive als in mijn werk. Door mijn gedragspatronen, mijn uitingen, en feedback hierover ben ik op onderzoek gegaan. Meerdere dingen gedaan die wel wat deden, maar niet tot de bron gingen. Totdat ik, bij toeval, met systemisch werk in aanraking kwam. Er ontstonden inzichten waarom ik de dingen deed zoals ik ze deed en waarom ik herhaaldelijk tegen bepaalde situaties aanliep. Door de bewustwording en de inzichten kon ik beter mijn eigen plek ervaren. 

Door naar mijn gezin van herkomst en naar mijn familiesysteem te kijken, kreeg ik zicht op de plek die ik daar had ingenomen en daarnaast de plek die ik daadwerkelijk heb. De systemische reis verklaarde veel van hoe ik hiermee omging en wat ik dan voor gedrag en uitingen deed en waarom ik betreffende feedback kreeg. 

Mijn plek in het gezin is de jongste zoon. De verantwoordelijke voor het systeem naar binnen. De gevoelige, de spelende. Doordat mijn oudste broer vanwege prive-omstandigheden heel veel tijd en ruimte van mijn ouders opeiste, verweet ik hun dat ik te weinig aandacht kreeg. Ik heb wel eens gezegd tegen anderen dat ik en mijn middelste broer onszelf opgevoed hadden. Dat is natuurlijk totaal niet waar. Door dit soort uitingen ging ik volledig van mijn plek. Nu ben ik heel blij met hoe mijn ouders mij opgevoed hebben, en dat ik door het lot mijn overgevoeligheid en systemische kennis in de wereld mag zetten als dragende kracht.

Maar voordat ik dat doorhad, ging ik vanuit een scheve plek de wereld in. Omdat ik mensen niet begreep, en vaak iets anders voelde dan ze onder woorden brachten, was ik voortdurend in verwarring in relaties. Vanuit mijn overlevingsstrategieën ben ik toen ICT gaan studeren om zo min mogelijk met mensen van doen te hebben. ICT-Systemen waren veilig, logisch en rationeel. 

Mijn transformatie

Door de systemische bril werd ik mij bewust van de systemische patronen, systemische wetten en dat mijn overgevoeligheid en hoe mijn lijf erop reageerden meer informatie gaf over de relatie, dan het gesprek wat ik had. Ik begon van mensen te houden.

Doordat ik mij bewust werd van mijn eigen plek, mijn gedragspatronen begon te veranderen vanuit die plek, en het systemisch werken mij vocabulaire gaf om anderen hiermee aan te raken, kon ik de universele kracht uit mijn familiesysteem, het grotere systeem en mijn lichaam inzetten hiervoor. Mijn relatie met mijn vrouw is daardoor vele malen dieper geworden dan ik ooit had kunnen voorzien.

Dit maakt dat ik effectiever ben in mijn werk, mijn eigen duidelijke verantwoordelijkheid neem in mijn gezin en klanten kan helpen met hun proces.

Systemisch gesprek, opstelling of systemische wandeling

Ik kan jou helpen om op jouw unieke plek komen te staan. Dit door de systemische uitgangspunten te hanteren in jouw unieke situatie. Hierover een systemisch gesprek of opstelling te realiseren, en vervolgens aan jou de inzichten hieruit aanreiken waardoor jij meer in je eigen kracht staat. Je bent in een relatie en op je werk ook eerlijker en steviger als jij in ieder geval op jouw plek staat. De ander kan dan beter met jou verbinden. Dit gaat niet in een paar minuten, maar als je op reis gaat, kun je je plek ervaren. Stap voor stap.

Neem contact met me op als je in deze tijd een Corona-proof wandeling wenst, en aan jezelf wenst te werken om op de voor jouw unieke plek van stroming en energie terecht te komen. Het is gezond om te wandelen, en een goed gesprek kan dan geen kwaad. Toch?